Από Πέμπτη 12 Οκτωβρίου
στους κινηματογράφους
ΑΣΤΥ, ΔΑΝΑΟΣ 1, ΠΤΙ-ΠΑΛΑΙ & ΟΛΥΜΠΙΟΝ

Κινηματογράφος ΑΣΤΥ