Εξόριστος Συγγραφέας (Dovlatov)

 

Ο Διερμηνέας (The Interpreter)

Κινηματογράφος ΑΣΤΥ